Samma luft – R.Åhlin/P.Dahlkvist

Om du kan förklara, hur jag måste vara
för att jag skall ha en chans
Skall jag dränka mig i bäcken
bryta arm med Näcken
eller falla in i trans?

Jag gör allt och lite till
för att få vara nära dig
Om du ger mig det jag vill
skall jag aldrig mer besvära dig

Jag vill andas samma luft som du
Stå i samma långa kö
Jag skulle såga av min vänsterarm för att få
Andas samma, andas samma luft som du

Varje gång jag ser dig, vill jag brotta ner dig
Visa dig att du är min
Jag kan gå på lina, härifrån till Kina
för att jag skall få bli din

Jag gör allt och lite till
för att få vara nära dig
Om du ger mig det jag vill
skall jag aldrig mer besvära dig

Jag vill andas samma luft som du
Stå i samma långa kö
Jag skulle såga av min vänsterarm för att få
Andas samma, andas samma luft som du

Sitter här på min veranda
Håller i den ring som blir din
på ett ben till Haparanda
skall jag hoppa om du blir min

Jag vill andas samma luft som du
Stå i samma långa kö
Jag skulle såga av min vänsterarm för att få
Andas samma, andas samma luft som du